Fourtrans


Met de introductie van FourTrans© doet FourICT haar intrede in de transportsector. Door de toenemende druk op het uitvoerende personeel en groeiende papierstromen zagen wij de roep om een gebruiksvriendelijke oplossing in de transportsector steeds meer toenemen. Door de kennis van moderne technologie te combineren met de inzichten en ervaringen van de specialisten op de werkvloer (eigenaren, planners, verladers, logistieke specialisten en chauffeurs) werd er een web-based applicatie ontwikkeld naar de wensen van de transportsector. Het FourTrans© basispakket is opgebouwd uit een drietal componenten:

  • Een registratiescherm voor het registreren van de transportopdrachten;
  • Een digitaal planscherm waarin alle opdrachten worden getoond incl. de status van de opdracht;
  • Een mobiele applicatie waarmee de chauffeur zijn opdrachten kan raadplegen en afmelden.

Optioneel is het verder mogelijk om de ritinformatie aan te bieden aan de financiële administratie door middel van een koppeling met het financiële pakket (bv. AFAS). Met FourTrans© wordt de basis gelegd voor een efficiënt proces waarbij u kunt denken aan:

  • Een sterke afname van de papierstromen en het aantal handmatige handelingen;
  • Real time overzicht van de ritten en hun status (gepland, in uitvoering, afgerond, gefactureerd);
  • Betrouwbare informatie omdat er vanuit één databron wordt gewerkt;
  • Ritinformatie, welke direct beschikbaar is op het moment dat de chauffeur klaar is met zijn opdracht;
  • Planner heeft direct inzicht in de status van de opdrachten en kan indien nodig snel schakelen met de chauffeur;
  • Facturatie van de werkzaamheden kan nog dezelfde dag plaats vinden.

FourTrans© wordt aangeboden vanuit een veilige Cloud omgeving waarbij er is nagedacht over de nieuwste wet -en regelgeving inzake het “lekken” van data. Door de modulaire opbouw van de applicatie kan iedere organisatie in kleine stappen toewerken naar het gewenste eindresultaat zonder dat er een aanslag wordt gepleegd op de agenda’s van de beschikbare mensen. Wilt u meer weten? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden voor uw organisatie.