KPN planningstool


De Inter Connect Access (ICA) dienst van KPN Wholesale zal medio juli de overstap maken naar AuraPortal ICA. De nieuwe ICA planningstool is ontwikkeld op basis van het AuraPortal BPMS. De tool maakt het mogelijk om de levering van nieuwe Voice-dragers (IP en traditioneel), maar ook voor het aanpassen van bestaande routeringen en afhandeling van internationaal verkeer zo optimaal mogelijk te plannen en te monitoren. De nieuwe tool worden gebruikt door Engineers, Planners en projectmanagers die allen actief zijn binnen KPN Wholesale Voice & Hosted Services.

AuraPortal-ICA streeft een andere manier van werken na waarbij orders worden gekoppeld aan een door KPN ontwikkeld, gestandaardiseerd stappenplan. Op basis van de eerste taak in de procesflow worden de plandata van alle vervolgstappen automatisch berekend en ingepland. Daarbij wordt rekening gehouden met uitvoerende en geplande uren. De kracht van AuraPortal-ICA is dat zowel de orders (plandatum, resources en beschikbaarheid) als de taken gedurende de looptijd gemonitord, her-pland of gewijzigd kunnen worden. Met de “Vrije taken” module is het mogelijk om reguliere beheertaken te plannen welke door de engineers uitgevoerd kunnen. 

AuraPortal maakt het automatiseren van complexe processen mogelijk. Daarbij moet gedacht worden aan processen waar veel menselijke interactie noodzakelijk is, meerdere IT systemen (en interfaces) een belangrijke rol spelen, informatie hergebruikt dan wel aangevuld kan worden en waar tijd en kwaliteit een belangrijke rol spelen.