Self Service-BI


Tijdens mijn dagelijkse rondjes informatie snuiven via de vele digitale bulletins en nieuwsbrieven, valt het mij op dat de woorden ‘proces’ en ‘informatie’ steeds vaker verschijnen in de vele publicaties. Voor ons als management van FourICT is dat trouwens geen verrassing, omdat wij in 2010 deze thema’s al adopteerden in onze technische portfolio. De redenen om met deze thema’s aan de slag te gaan waren simpel.

De cijfers over toenemende werkdruk en vooral de gevolgen ervan gaven toen al aan dat het elastiek op de werkvloer zijn ultieme rek had bereikt en dat processen slimmer en effi ciënter moesten. Voor ons was dat het moment om aan de slag te gaan met moderne procesoptimalisatieoplossingen (BPM). Gezien de technologie en architectuur viel onze keuze op AuraPortal.

Informatie

Het thema ‘informatie’ en vooral de kwaliteit ervan speelde al eerder een belangrijke rol binnen onze portfolio. We constateerden dat veel organisaties enerzijds acteerden op basis van (vaak) gedateerde informatie en anderzijds erg druk waren met het vergaren van informatie, maar daar vervolgens weinig mee deden. De afgelopen jaren ontmoetten en spraken wij de managers van toonaangevende bedrijven, waar het credo gold: ‘Kennis (informatie) is macht’. Doorgaans, zo merkten wij, bleef het voornamelijk bij die slogan en stagneerde de uitvoering. De oorzaken van deze stagnatie hadden wellicht bij correcte toepassing van diverse processen en tools vermeden kunnen worden. Voor ons een duidelijk signaal om ten strijde te trekken met ons eigen credo: ‘Als je informatie hebt, doe er dan wat mee’. Dit was uiteraard gebaseerd op de kennis die we toen hadden. Gedurende de afgelopen jaren hebben technologische ontwikkelingen de rol van informatie een enorme boost gegeven. Denk aan het internet of things, waarbij nagenoeg alle vormen van informatie op een slimme manier verkregen kunnen worden. Op het gebied van datacommunicatie denk ik aan de opkomst van de 3G- en 4G-netwerken en de ontwikkeling van nieuwe M2M datacommunicatieoplossingen (LoRa van KPN). Deze ontwikkelingen dragen mede bij aan het steeds sneller beschikbaar hebben van relevante informatie.

Processen

Op procesmatig gebied hebben veel organisaties moeite met het verlaten van de gebaande paden. En dat is zorgelijk, helemaal wanneer we bedenken dat 14 procent van de mensen die actief zijn in een werkzaam proces, last heeft van een burn-out (bron: CBS). Verontrustende cijfers voor organisaties die opereren in een weerbarstige markt met invloeden die veelal niet te managen zijn zoals veranderende wet- en regelgeving, internationale (digitale) concurrentie, prijserosie enzovoort. De problemen worden nog groter als men bedenkt dat zich op diverse expertisegebieden, waaronder ICT, een schaarste ontwikkelt die organisaties dwingt gebruik te maken van een fl exibele schil in de vorm van tijdelijke en vaak kostbare arbeidskrachten. Zeker in organisaties waar kostenbeheersing een belangrijk onderdeel vormt van de winstgevendheid is dat niet wenselijk en is het cruciaal dat men ver wegblijft van deze stap. Zorg daarom goed voor het ‘Human Capital’ van uw organisatie. In dit kader is ‘harder werken’ niet langer een optie en zal het dus effi ciënter en slimmer moeten. Die stap is overigens makkelijker gezegd dan gedaan. Optimalisatie gaat immers vaak samen met verandering en verandering doet (soms) pijn. Daarnaast zitten veel organisaties in een ict-keurslijf dat veranderingen niet toestaat, tenzij er grote investeringen worden gedaan.

Afhaken of instappen

Voor organisaties die het bovenstaande herkennen, breken zware tijden aan. Het is letterlijk en fi guurlijk afh aken of instappen. Wie instapt moet tijd nemen om na te denken over hoe de toekomst op een gezonde manier tegemoet kan worden getreden. En in dat kader is er goed nieuws te melden. Er dient zich namelijk een nieuw fenomeen aan met de aansprekende naam de ‘Self Service Business Intelligence Economy’. Een nieuwe economie die zich laat sturen door informatie die via moderne technologie, realtime is verkregen. Na aggregatie en analyse wordt deze informatie gebruikt om processen te activeren die we vervolgens via smartphones en tablets op afstand kunnen monitoren en bedienen. We stoppen geen energie meer in rand- en bijzaken maar richten onze focus op het proces. Geen beslissingen meer op basis van gevoel maar gebaseerd op reële informatie. Deze nieuwe economie stelt vooral mensen weer in staat om dat te doen waar ze goed in zijn.

Mensenwerk

Voor velen klinkt het voorgaande wellicht nog als fi ctie in de oren. Wij geloven echter dat deze Self Service Business Intelligence Economy snel aan draagvlak zal winnen. We hebben de middelen, maar moeten ze alleen nog op een correcte manier leren inzetten. Dat kan in onze optiek door gebruik te maken van een transparante aanpak met helder beschreven processen, aandacht voor het ‘ketendenken’, commitment van alle spelers in het proces en de inzet van de juiste tooling zoals AuraPortal. Met deze aanpak werd FourICT beloond door het BPM Forum met een nominatie voor de Best Practice BPM Award 2014. Natuurlijk weten we van de lessen uit het verleden dat moderne technologie niet altijd garant staat voor succes. Een groot deel van het werk blijft immers mensenwerk. Daarom is de combinatie van mens en techniek bepalend voor succes en dat zal voor de Self Service Business Intelligence Economy niet anders zijn.