Digital Transformation


Digital Transformation

The only wrong move when it comes to digital transformation is not to make any move at all

Het begrip Digital Transformation doet steeds vaker zijn intrede. Maar wat zegt dit begrip met de wetenschap dat organisaties steeds intensiever bezig zijn met het optimaliseren van bedrijfsprocessen. De achterliggende periode stond voor veel organisaties in het teken van overleven en lag de focus meer op de dag van morgen dan de strategie over een periode van 3 jaar. Nu de economische signalen weer positieve effecten vertonen zien we dat veel organisaties de achterstand willen inhalen. Digital Transformation kan dan een aanpak zijn om deze stap te zetten. Maar Digital Transformation is meer dan alleen het upgraden van veelal verouderde en bestaande bedrijfsprocessen. Het is een strategie die verder gaat en u ook in staat stelt om uw organisatie voor te bereiden op de jaren die komen gaan en waar groei en innovatie centraal zullen staan om mee te blijven doen in een toenemende concurrentie strijd, waarbij de business bepalend zal zijn en IT een faciliterende rol toegedicht krijgt.

Vanuit de IT component denken we dat de digitale transitie van de bedrijfsprocessen een ultieme manier is om kritisch naar de (verouderde) processen te kijken en te bezien in hoeverre digitale middelen de werkzaamheden kunnen ondersteunen dan wel overnemen. Dit alles met de gedachte dat de betrokken medewerkers binnen een procesketen weer kunnen doen waar ze goed in zijn, dat randzaken plaatsmaken voor hoofdzaken en dat klanten precies dat krijgen wat ze verwachten op basis van “first time right.”

Digital Transformation is dan ook toepasbaar voor alle soorten en branches en procesmodellen. Of het nu gaat om het digitaliseren van service processen, het optimaliseren van productie processen of het inrichten van klantenprocessen. Maar vooral voor organisaties die de stap van goed naar beter, groei en innovatie voorstaan.

Onze Aanpak

Something is usable if it behaves exactly as expected

In het streven om (nog) efficiënter te werken zien we dat Business Process Management (BPM) steeds vaker een voorname rol speelt. Om medewerkers bewust te maken van hun waarde in de keten is het belangrijk om de bedrijfsprocessen in kaart te brengen. Door deze te visualiseren ontstaat transparantie en krijgt men inzicht in taken en rollen en creëert men waardevolle informatie die de basis kunnen vormen voor verandering en optimalisatie.

De specialisten van FourICT hebben jarenlange ervaring op dit gebied en zijn betrokken geweest bij een keur van werkzaamheden.

Van het realiseren van een blauwdruk t.b.v. de operationele bedrijfsprocessen, het inzetten van Business Rules tot het digitaliseren van verkoop en service processen. Bij deze werkzaamheden laten we ons ondersteunen door de technologie van AuraPortal. Zo worden niet alleen de processen beschreven en vastgelegd (modeleren) maar kunnen we direct zien hoe de processen reageren in een operationele omgeving (simulatie). Mocht uit de simulatie blijken dat een proces een aanpassing behoeft dan kan men dat “on demand” uitvoeren. Een belangrijk gegeven is dat voor het werken met AuraPortal geen specifieke IT kennis noodzakelijk is.

Digitale Transformatie is echter meer dan alleen een IT en proces component. Wij hanteren daarom onderstaande model om samen met onze klant stil te staan bij alle aspecten die belicht moeten worden bij Digitale Transformatie.